nl fr en

Disclaimer

CALODAR biedt deze website en de inhoud ervan aan in de staat waarin deze zich bevindt, zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook ten aanzien van deze website of de inhoud ervan. CALODAR verklaart noch garandeert dat de informatie die via deze website toegankelijk is, juist, volledig of actueel is. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. Noch CALODAR, noch zijn bestuurders, werknemers of vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. Deze website bevat ‘links’ naar andere sites. CALODAR is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die op deze websites gehanteerd worden. CALODAR verschaft deze ‘links’ uitsluitend voor het gemak en de vermelding van een ‘link’ impliceert niet dat CALODAR de inhoud van deze websites onderschrijft. Auteursrechten voor de foto’s en afbeeldingen die op deze website staan, behoren toe aan de individuele fotografen of Business Partners van CALODAR en mogen niet gereproduceerd of op welke andere manier dan ook gebruikt worden zonder toestemming van de makers.

Privacyverklaring

CALODAR beschermt de privacy van zijn klanten. Wanneer u de website van CALODAR bezoekt, kunt u ons informatie over uzelf of uw bedrijf sturen zoals uw naam en adres. Wij kunnen deze gegevens nodig hebben om met u te corresponderen of voor gebruik in het kader van een onderzoek.
Als u besluit om ons deze informatie te geven, kan u er zeker van zijn dat CALODAR deze informatie niet opzettelijk zal doorgeven of verkopen aan iemand zonder uw expliciete toestemming. Door onze website te gebruiken, geeft u CALODAR wel de toestemming om de informatie die u verstuurt te verzamelen en te gebruiken. U begrijpt dat de informatie die u verstuurt via publieke netwerken door derden gezien kan worden en dat CALODAR niet aansprakelijk kan zijn voor dit soort ongeoorloofde openbaarmaking van persoonlijke gegevens.
Als u vragen hebt over de Privacyverklaring van CALODAR, stuur dan een e-mail naar: marketing@calodar.be

Handelsmerken

Alle productnamen en handelsbenamingen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.